Koučing u nastavi

mirjana kokeric

Matematički koučing je sastavni deo programa „Koučing u nastavi“. Više informacija o ovom programu možete naći u narednim redovima:

 

Akreditovani Programi „Koučinga u nastavi“:

  1. „Prevencija konfliktnih situacija u odeljenju – vaspitni rad u ustanovi“ – Onlajn seminar za nastavnike u Crnoj Gori. Autori Plana Pejović iMirjana Kokerić
  2. „Matematički koučing“, uživo, program za nastavnike u Crnoj Gori. Autori: Plana Pejović iMirjana Kokeric.
  3. „Matematički koučing – napredi nivo“, program za nastavnike u Crnoj Gori. Autori: Plana Pejović iMirjana Kokeric.
  4. „Emocionalno napredovanje – razvoj sposobnosti i veština kod učenika“ – Onlajn seminar za nastavnike u Crnoj Gori. Autori Plana Pejović iMirjana Kokerić
  5. „Matematički koučing za učenike“, Centar za promociju nauke, u Srbiji. Autor Mirjana Kokerić.
  6. „Trening razvoja veština za prevenciju i rešavanje konfliktnih situacija“, kraći oblik edukacije akreditovan kod Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije ( UPSKS), autor i voditelj Mirjana Kokerić.
  7. Elektronski seminar: „Podrška učeniku kroz individualizaciju i projektni rad u nastavi matematike“, 358. redni broj u Katalogu ZUOV-a, autori Mirjana Kokerić i Siniša Ćulafić
  8. Trening psihologije uspeha – kraći oblik edukacije akreditovan kod Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije ( UPSKS), autor i voditelj Mirjana Kokerić.

Objavljeni autorski članci:
„Krug ličnosti“ ( čas odeljenjskog starešine), Prosvetni pregled, broj 940, godina 2015;
„Obrada emocija uz pomoć vežbi“ (rad na časovima odeljenjskog starešine), Prosvetni pregled, broj 949, godina 2016 ;
„Asertivna prava i asertivne dozvole“, Prosvetni magazin, 6, godina 2014;
„Pomoć prijatelja“, Prosvetni magazin, 7, godina 2014;

„How to be at peace with ourselves and others – Eduactional activities“, Proceeding and Workshops Abstracts, Leading eduactors, Skoplje, 2016;

„Koučing za razvoj Celovitosti kod učenika“ – radionica za čas odeljenjskog starešine ili čas Građanskog vaspitanja, Zbornik radova sa konferencije „Bazar kreativnih ideja – Dramsko obrazovanje i samoobrazovanje” 2016.

„O.L.I. psihodinamski integrativni koučing u radu sa učenicima i nastavnicima“- „Razvoj ličnosti i razvoj životnih veština kroz psihoterapiju, savetovanje i koučing“, Zbornik radova prvog kongresa Udruženje za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, 2016.

„Kako biti bolji učitelj i roditelj“, Danas, broj 6219, godina 2014; „Psihološke „igre” u obrazovanju“, Danas, broj 6184, godina 2014. ( 22 objavljena autorska članka u Danasu )

Radovi:
„Komunikacija sa đacima, digitalni pristup na časovima odeljenjskog starešine“, konkurs Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja (za izbor 20 nastavnika koji će nastupiti sa svojim radom na Sajmu Novih Obrazovnih tehnologija, u organizaciji British Council-a (2015)

Projekat za učenike „Meet my country“, nagrađen Nacionalnom oznakom kvaliteta, portal eTwinning, uloga u projektu: Autor i realizator (2015); „Creative Math Class“ nagradjen Evropskom oznakom kvaliteta ( 2016); „A school with a view“ nagradjen Nacionalnom oznakom kvaliteta ( 2016); „Math Coaching“ , „Universal Language Math“, „edodatna2“, „M.a.t.e“ ( nagradjeni Nacionalnom oznakom kvaliteta, 2018).

Rad: „Lica matematike“, konkurs „Lice matematike”, Centar za promociju nauke: „Centar opisane kružnice trougla – radionica i Matematički koučing – pradavanje“.

Nagrađeni radovi: „Razmera u svetu oko nas“, konkurs „Digitalni čas”, druga nagrada (2015).; „Pitagorino blago“,konkurs „Digitalni čas”, treća nagrada ( 2016 ), i „Matematika u digitalnom okruženju“,konkurs „Digitalni čas”, prva nagrada (2017)

Radovi u bazi znanja:
Digitalni čas – jedan rad: „Grafik linearne funkcije“ (2012/2013);
Saznali na seminaru primenili u praksi – tri rada (2013); (2014): „Matematika u svetu oko nas“,“Ne priznajem nastavu koja ne vaspitava“, „BTF u nastavi“; ;
Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju – jedan rad: „Vinjeta o individualnom obrazovnom planu“ (2015); „Matematički projekti“ baza: Saznali na seminaru primenili u praksi, 2017.

Projekti na e–Twinning portalu:
Conflict resolutions;
Creative Math Class ( Nagrađen Nacionalnom oznakom kvaliteta u Republici Hrvatskoj );
Mathematical depth as depth of Adriatic and Ionian Sea.

Autorske radionice zasnovane na principima O.L.I. Psihodinamskog Integrativnog Metoda usmerene na rast i razvoj ličnosti:
„Donošenje odluka“, „Oslobađanje od treme, stida i straha“, „Razvoj samopoštovanja“, „Razrešavanje nesporazuma“, „Razvoj Celovitosti ličnosti“, „Rešavanje sukoba“, „Neverbalna i nenasilna komunikacija“.

Blogovi: https://mirjanakokeric.wordpress.com/

https://matematickikoucing.wordpress.com/

https://matematikaseminar.wordpress.com/

Kreator programa „Koučing u nastavi“ Mirjana Kokerić, akreditovani kouč O.L.I. metoda ( kod UPSKS-a ) i diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku ( na Univerzitetu u Beogradu)